ALDERSKLASSER


I langrenn er det årsklasser (ett og ett år) fra de yngste og opp til og med 18 år.
Fødselsåret angir aldersklasse, f.eks. født år 2004 - sesong 2020/2021 = årsklasse 17 år.
Det er ikke anledning til å delta i høyere eller lavere årsklasser.


Se tabell over aldersklasser for sesongen 2020/2021 (fra 1. mai 2020 til 30.april 2021)