Rent Idrettslag

Fauske IL Langrenn er sertifisert som et rent idrettslag. Dette innebærer at vi har et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø. 

Idrettslagets handlingsplan inkluderer bl.a. følgende tiltak: 

1. Publiser informasjon på nettside/sosiale medier

2. Henge opp Rent IL- Plakat i lokalene


I tillegg vil temaet kunne bli tatt opp på klubbmøter, samlinger eller lignende.

 

Antidoping Norge har utarbeidet en veiledning til utøvere om dopingbestemmelsene. Utøverguiden er et hefte utviklet for topputøvere. Her kan utøvere finne utfyllende informasjon om regelverk, dopinglisten, medisinsk fritak, dopingkontroll og liknende. Dette kan være et godt oppslagsverk dersom man har spørsmål knyttet til emner rundt antidoping. Heftet er tilgjengelig for alle, men er hovedsakelig tiltenkt utøvere på høyt nivå. Her kan du åpne heftet:

UTØVERGUIDE