INFORMASJON OM MEDLEMSKAP


PRISERMedlemsavgift 2020/2021
FakturagebyrEller Bankkort/vippsgebyr
Støttemedlemkr 300,-kr 12,-kr 19,50
Ordinært medlemskapkr 600,-kr 12,-kr 27,-
Familiemedlemskapkr 1 200,-kr 12,-kr 42,-

Betalingsvarsel vil bli sendt ut på e-post. Du kan velge å betale med KID (via faktura) eller med bankkort, pris på gebyrer står ovenfor. Som dere ser vil betaling med KID gi lavest gebyr. Ved betaling via fritidskort-ordningen må KID benyttes.


BLI MEDLEM

Fyll ut innmeldingsskjema for å bli medlem.

Når medlemssøknaden din er godkjent vil du få en velkomstmelding på e-post med link og engangskode for innlogging til ditt eget område på hjemmesiden. Her vil du blant annet få oversikt over medlemskapet og dine betalinger. Medlemskapet løper til dere melder dere ut.


FAMILIEMEDLEMSKAP

Dersom to eller flere i familien er medlem (eller har søkt) kan dere stifte familiemedlemsskap. Det gjøres ved å fylle ut søknad om familiemedlemskap, slik at vi får registrert at dere skal betale avgift for familie. Alle dere ønsker å registrere som familiemedlem må være meldt inn i klubben. Har dere betalt to ordinære medlemskap kan dere opprette familiemedlemskap og melde inn flere i familien uten ekstra kostnad.

Familiemedlemskap kan også helt/delvis dekkes av fritidskortet dersom dere har barn i alderen 6-18 år. Se nedenfor.


FRITIDSKORTET

Alle innbyggere i Fauske kommune mellom 6-18 år kan benytte seg av fritidskortet for å få dekket medlemskontingenten. Fritidskortet oppretter du selv ved å gå inn på https://www.friskus.com. Les mer om ordningen på Fauske kommunes hjemmeside.

Når du får betalingsvarsel enten på e-post eller sms, trykker du på "Gå til betaling" og velg faktura som betalingsmåte. Fakturaen betales på vår arrangørside hos friskus

Dersom dere har fått faktura for familiemedlemskap kan dere belaste inntil kr 612,- på barnets fritidskort. Har dere flere barn må hvert barns fritidskort belastes enkeltvis, og du må derfor betale i flere omganger. NB! Kun inntil kr 612,- pr. fritidskort. Eventuelt restbeløp betales i nettbank eller lignende. 


FORSIKRING 

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.


SPØRSMÅL/UTMELDING

For spørsmål/utmelding send en e-post til medlemsadmin@fauske-il.no