NB! Alle dere søker familiemedlemskap for må være medlem (eller ha søkt medlemskap) i klubben før dere stifter familiemedlemskap.

Familiemedlemmer - Skjema

Skriv fullt navn på foresatt 1, dette vil være hovedmedlemmet til familien deres og er hvem som håndterer regninga.

Skriv inn e-postadressen til den som skal motta faktura

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

Valgfritt

Har du noe ekstra å melde? Vi trenger f.eks. info dersom et av medlemmene i familien allerede er betalt for.